Процедури

Процедура № 1688 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 20.12.2017
Втора дата
Начална цена 155,116.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Продажба нa стояща дървесина на корен в обекти №1807 и №1808 на територията на ТП ДГС "Елхово"

Данни за дървесината

Обект/и № 1807 и 1808
Дървесен вид цр,бл,кдб,кгбр;мжд
Едра 0 куб.м.
Средна 59 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 2924 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2983 куб.м.