Процедури

Процедура № 1404 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 12.09.2017
Втора дата
Начална цена 77,736.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата директно възлагане
Предмет Възлагане на дърводобив - сеч и извоз на дървесина в обекти №1718 и №1719

Данни за дървесината

Обект/и № №1718 и №1719
Дървесен вид чб;бб
Едра 150 куб.м.
Средна 611 куб.м.
Дребна 16 куб.м.
Технологична 2976 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 39 куб.м.
Всичко 3792 куб.м.