Процедури

Процедура № 1165 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 05.07.2017
Втора дата
Начална цена 500.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата договаряне без предварително обявление
Предмет Доставка на питейна вода за нуждите на ТП "ДГС Елхово"

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.