Процедури

Процедура № 1124 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 19.06.2017
Втора дата
Начална цена 1,368.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост от Обект № 1716

Данни за дървесината

Обект/и № 1716
Дървесен вид цр,бл
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 72 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 72 куб.м.