Годишен план за ползване на дървесина

Годишен план за ползване на дървесина през 2020 година
Файл
Добавен
05.11.2019 / ДГС Елхово
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО "ЕЛХОВО"
Файл
Добавен
13.11.2018 / ДГС Елхово
Годишен план за ползване на дървесина през 2018 година на ТП Държавно горско стопанство "Елхово"
Файл
Добавен
20.11.2017 / ДГС Елхово
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2017 г.
Файл
Добавен
14.11.2016 / ДГС Елхово