Почистване на горски територии извършиха горски служители от ДГС-Елхово

Горски служители от Териториално поделение "Държавно горско стопанство - Елхово“ инициираха почистване на замърсени горски територии по повод Седмицата на гората. Заедно с представители на Община Болярово, лесовъдите събраха и извозиха към регламентирани сметища големи количества строителни и битови отпадъци, изхвърлени сред природата. Кампанията се проведе в местността около бившата застава „Казак“, намираща се на територията на стопанството, като горските служители споделят, че това е само малка част от силно замърсените участъци в горите. Според тях, засиленият мигрантски поток има огромно влияние за количеството на отпадъците в горите в пограничните райони. Участниците в акцията по почистване смятат, че са необходими също много работа и съвместни усилия с обществото, за да се предотврати замърсяването на горски територии и пътища, посещавани най-често от туристи. Горските експерти още веднъж призовават всички гости на гората за самосъзнание и чувство на отговорност, за да запазим природата чиста, защото опазването й трябва да бъде приоритет за всеки един от нас.