Електронни търгове за реализация на дървесина

Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
EТ00908 ДЛС Граматиково 27.01.2020 11:00 ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 1916-8 Таен 20596.50 лв.
Документи: 1_Заповед за откриване.doc 3_Тръжни условия.doc 4_Заявление за участие.doc 5_Проектодоговор добита.doc 6_Декларация 74-3 Наредбата.doc 8_Ценово предложение.docx
EТ00913 ДГС Айтос 27.01.2020 10:00 ТП ДГС Айтос / Обект №: 8 Явен 42770.00 лв.
Документи: Електронен търг с наддаване пакет 8- прогнозни - 27.01.2020.rar
EТ00907 ДЛС Граматиково 27.01.2020 09:30 ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 1916-7 Таен 30168.00 лв.
Документи: 1_Заповед за откриване.doc 3_Тръжни условия.doc 4_Заявление за участие.doc 5_Проектодоговор добита.doc 6_Декларация 74-3 Наредбата.doc 8_Ценово предложение.docx
EТ00904 ДГС Стара Загора 24.01.2020 10:30 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205106 Таен 35001.00 лв.
Документи: Документация 205106.rar
EТ00903 ДГС Стара Загора 24.01.2020 10:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205105 Таен 71393.00 лв.
Документи: Документация 205105.rar
EТ00901 ДГС Елхово 23.01.2020 13:00 ТП ДГС Елхово / Обект №: 2015 Таен 19456.00 лв.
Документи: Електронен търг обект 2015.rar
Резултати: АСД 09-36_23012020150102.PDF РД 10-22_23012020145731.PDF
EТ00900 ДГС Елхово 23.01.2020 11:30 ТП ДГС Елхово / Обект №: 2013 Таен 69779.00 лв.
Документи: Електронен търг обект 2013.rar Заповед №РД-10-05.PDF
Резултати: АСД-09-35.PDF РД 10-20_23012020145826.PDF
Процедура № EТ00902 е прекратена!
EТ00902 ДГС Бургас 23.01.2020 10:30 ТП ДГС Бургас / Обект №: 1901-61; 1902-39 Явен 49220.49 лв.
Документи: ел. търг 1901-61 и 1902-39.rar zapoved komisiq.docx Протокол ET00902.pdf
Резултати: zapoved prekratqvane zalichena.docx
EТ00899 ДЛС Ропотамо 22.01.2020 14:30 ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2005-1 Таен 153839.00 лв.
Документи: сайт 2005-1.7z ЗАПОВЕД 2005-1 – допълнение.docx протокол 2005-1.PDF
Резултати: заповед прекратяване 2005-1 – зд.doc
EТ00898 ДЛС Ропотамо 22.01.2020 13:00 ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2004-1 Таен 175228.00 лв.
Документи: сайт 2004-1.7z ЗАПОВЕД 2004-1 – допълнение.docx протокол 2004-1.PDF
Резултати: заповед прекратяване 2004-1 – зд.doc
EТ00897 ДЛС Ропотамо 22.01.2020 11:00 ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2003-1 Таен 173220.00 лв.
Документи: САЙТ 2003-1.7z ЗАПОВЕД 2003-1 – допълнение.docx протокол 2003-1.PDF
Резултати: заповед класиране 2003-1 – зд.doc
EТ00896 ДЛС Ропотамо 22.01.2020 10:00 ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2002-1 Таен 133724.00 лв.
Документи: сайт 2002-1.7z ЗАПОВЕД 2002-1 – допълнение.docx
Резултати: заповед прекратяване 2002-1 – зд.doc
EТ00895 ДЛС Ропотамо 22.01.2020 09:00 ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2001-1 Таен 142034.00 лв.
Документи: САЙТ 2001-1.7z ЗАПОВЕД 2001-1 – допълнение.docx протокол 2001-1.PDF
Резултати: заповед прекратяване 2001-1 – зд.doc
EТ00893 ДГС Айтос 20.01.2020 12:30 ТП ДГС Айтос / Обект №: 6; ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ за продажба на прогнозни количества дървесина, предстояща да бъде добита на временни складове на територията на ТП ДГС Айтос Явен 26719.20 лв.
Документи: Електронен търг с наддаване пакет 6- прогнозни - 20.01.2020.rar Протокол ET00893 протокол комисия.pdf
Резултати: Заповед прекратяване.pdf
EТ00892 ДГС Айтос 20.01.2020 11:30 ТП ДГС Айтос / Обект №: 4, ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ за продажба на прогнозни количества дървесина, предстояща да бъде добита на временни складове на територията на ТП ДГС Айтос Явен 60920.00 лв.
Документи: Електронен търг с наддаване пакет 4- прогнозни - 20.01.2020.rar Протокол ET00822 Протокол ET00892 протокол комисия.pdf
Резултати: Заповед прекратяване.pdf
EТ00891 ДГС Айтос 20.01.2020 10:30 ТП ДГС Айтос / Обект №: 3; ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ за продажба на прогнозни количества дървесина, предстояща да бъде добита на временни складове на територията на ТП ДГС Айтос Явен 76890.00 лв.
Документи: Електронен търг с наддаване пакет 3- прогнозни - 20.01.2020.rar Протокол ET00891 протокол комисия.pdf
Резултати: Заповед класиране.pdf
Последно потвърдена цена 77658.90 лв 20.01.2020 10:33:06
EТ00889 ДГС Стара река 20.01.2020 10:00 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обект № 2003-Д на територията на ТП „ДГС Стара река“ Таен 85405.00 лв.
Документи: Документация.rar Протокол.docx
Резултати: Заповед прекратяване.docx
Процедура № EТ00894 е прекратена!
EТ00894 ДГС Котел 20.01.2020 09:30 ТП ДГС Котел / Обект №: 8 Таен 46420.00 лв.
Документи: 2-на корен ел.търг об. 8-20.rar 8об. Протокол зал.инф..pdf
Резултати: заповед прекратяване об. 8.pdf
Процедура № EТ00890 е прекратена!
EТ00890 ДГС Котел 20.01.2020 09:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 7 Таен 58435.00 лв.
Документи: 1-на корен ел.търг об. 7-20.rar 7об. Протокол зал.инф..pdf
Резултати: заповед прекратяване об. 7 зал.инф..pdf
Процедура № EТ00881 е прекратена!
EТ00881 ДГС Царево 16.01.2020 12:00 ТП ДГС Царево / Обект №: 2020 Явен 60215.88 лв.
Документи: документация.rar протоколПО-06-9.PDF
Резултати: заповед прекратяванеРД-10-31.PDF