Електронни търгове за реализация на дървесина

Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
EТ01151 ДГС Стара река 24.06.2020 10:00 ТП ДГС Стара река / Обект №: 2014-Е Таен 26502.00 лв.
Документи: Документация.rar Протокол .doc Протокол 2.doc Договор.doc
Резултати: Заповед класиране.doc Уведомление.docx
EТ01149 ДГС Нова Загора 23.06.2020 10:00 ТП ДГС Нова Загора / Обект №: 2004 К Таен 63766.00 лв.
Документи: Заповед откриване 2004 К заличено.pdf График 2004 32 заличено.pdf Документация. Условия ел. търг с еднократно цен. пр..docx Приложения 1-6 към Обект 2004 К.docx Приложение № 7 - Проекто-договор.docx Протокол ET01149 з.pdf
Резултати: Протокол ET01149 з.pdf Заповед за класиране.pdf
EТ01147 ДГС Котел 19.06.2020 11:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 69 Таен 19204.00 лв.
Документи: 1-документация, заповед.pdf 2- условия.pdf 3- проект на договор.docx 4- приложения eл.търг. на корен.docx 5-график-69.pdf Протокол ET01147 об 69.pdf Протокол № 2-на корен об. 69.pdf договор на корен об. 69.pdf
Резултати: 9- заповед класиране об. 69.pdf
EТ01146 ДГС Котел 19.06.2020 10:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 68 Таен 12367.00 лв.
Документи: 1-документация, заповед.pdf 2- условия.pdf 3- проект на договор.docx 4- приложения eл.търг. на корен.docx 5-график-68.pdf Протокол ET01146 об 68.pdf Протокол № 2-на корен об. 68.pdf договор на корен об. 68.pdf
Резултати: 9- заповед класиране об. 68.pdf
EТ01148 ДЛС Ропотамо 19.06.2020 09:00 ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2003-2 Таен 114770.00 лв.
Документи: сайт 2003-2- документация.7z ЗАПОВЕД 2003-2.docx протокол 2003-2.PDF ДОГОВОР 2003-2.docx приложения към договор.PDF
Резултати: заповед класиране 2003-2.PDF
EТ01140 ДГС Котел 18.06.2020 13:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 56 Таен 36461.00 лв.
Документи: 1-документация, заповед об. 56.pdf 2- условия об. 56.pdf 3- проект на договор.docx 4- приложения eл.търг. на корен.docx 5-график.pdf Протокол ET01140 об 56.pdf Протокол № 2-на корен об. 56.pdf договор прогнозни об. 7.pdf договор на корен об. 56.pdf
Резултати: 9- заповед класиране об. 56.pdf
EТ01143 ДГС Котел 18.06.2020 12:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 7 Явен 9296.00 лв.
Документи: 1 - докум., заповед об. 7.pdf 2-Тръжни Условия.pdf 3- проекто- договор.docx 4- приложения eл.търг. прогнозни.docx 5- график 7.pdf Протокол ET01143 об 7.pdf 11- Протокол документи-прогн. об.7.pdf договор прогнозни об. 7.pdf
Резултати: 9- заповед класиране об. 7.pdf
EТ01145 ДГС Стара река 18.06.2020 11:30 ТП ДГС Стара река / Обект №: 2009-Е Явен 68655.00 лв.
Документи: Документация.rar Протокол .doc Протокол 2.doc Договор.doc
Резултати: Заповед класиране.doc Уведомление.docx
Последно потвърдена цена 69341.55 лв 18.06.2020 11:33:09
EТ01142 ДГС Котел 18.06.2020 11:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 60 Таен 48266.00 лв.
Документи: 1-документация, заповед об. 60.pdf 2- условия.pdf 3- проект на договор.docx 4- приложения eл.търг. на корен.docx 5-график-60.pdf Протокол ET01142 oб.60.pdf Протокол № 2-на корен об. 60.pdf договор -об. 60.pdf
Резултати: 9- заповед класиране об. 60.pdf
EТ01144 ДГС Стара река 18.06.2020 10:30 ТП ДГС Стара река / Обект №: 2013-Е Явен 19520.00 лв.
Документи: Документация.rar Протокол .doc Протокол 2.doc Договор МТ.doc
Резултати: Заповед класиране.doc Уведомление.doc
EТ01141 ДГС Котел 18.06.2020 10:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 48 Таен 16611.00 лв.
Документи: 1-документация, заповед ОБ. 48.pdf 2- условия.pdf 3- проект на договор.docx 4- приложения eл.търг. на корен.docx 5-график-48.pdf Протокол 1.2 ET01141.jpeg Протокол 1.1 ET01141.jpeg Протокол № 2-на корен об. 48.pdf договор на корен об. 48.pdf
Резултати: 9- заповед класиране об. 48.pdf
EТ01138 ДГС Котел 12.06.2020 12:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 67 Таен 114347.00 лв.
Документи: 1-документация, заповед об. 67.pdf 2- условия.pdf 3- проект на договор.docx 4- приложения eл.търг. на корен.docx 5-график об. 67.pdf Протокол 11 ET01138.pdf Протокол 12 ET01138.pdf Протокол № 2-на корен об. 67.pdf договор на корен об. 67.pdf
Резултати: 9- заповед класиране об. 67.pdf
Процедура № EТ01139 е прекратена!
EТ01139 ДГС Котел 12.06.2020 11:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 65 Таен 32879.00 лв.
Документи: 1-документация, заповед ОБ. 65.pdf 2- условия об. 65.pdf 3- проект на договор.docx 4- приложения eл.търг. на корен.docx 5-график ОБ. 65.pdf Протокол 1 ET01139.pdf
Резултати: заповед прекратяване об. 65.pdf
EТ01137 ДГС Стара Загора 12.06.2020 10:30 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205145 Таен 47471.00 лв.
Документи: Документация 205145.rar Протокол 1 -205145.pdf Протокол 2 за скл.дог. 205145.pdf
Резултати: Zapoved kupuva_205145.pdf
EТ01136 ДГС Стара Загора 12.06.2020 10:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205130 Таен 72584.00 лв.
Документи: Документация 205130.rar Протокол 1 -205130.pdf Протокол 2 за скл.дог_205130.pdf Договор 205130.pdf
Резултати: Zapoved kupuva_205130.pdf
EТ01135 ДГС Стара Загора 12.06.2020 09:30 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205118 Таен 35272.00 лв.
Документи: Документация 205118.rar Протокол 1 - 205118.pdf Протокол 2 за скл.дог. 205118.pdf
Резултати: Zapoved kupuva_205118.pdf
EТ01134 ДГС Стара Загора 12.06.2020 09:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205116 Таен 42198.00 лв.
Документи: Документация 205116.rar Протокол 1 -205116.pdf Протокол 2 за скл.дог 205116.pdf
Резултати: Zapoved kupuva_205116.pdf
EТ01132 ДГС Котел 08.06.2020 10:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 32 Явен 12585.00 лв.
Документи: 1 - докум., заповед.pdf 2-Тръжни Условия.pdf 3- проекто- договор.docx 4- приложения eл.търг. прогнозни.docx 5- график об. 32.pdf 8 Протокол ЕТ01132-08.06.2020 г..pdf 11- Протокол документи-прогн. об. 32.pdf договор прогнозни об. 32.pdf
Резултати: 9-заповед класиране прогн. об. 32.pdf
EТ01131 ДГС Царево 08.06.2020 09:00 ТП ДГС Царево / Обект №: 2006-3 Явен 7218.90 лв.
Документи: документация.rar протокол 1.pdf справка.pdf протокол 2.PDF договор № 67.pdf
Резултати: заповед класиране.pdf
EТ01133 ДГС Н. Паничарево 05.06.2020 11:30 ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2012-1 Явен 23710.00 лв.
Документи: Електонен търг 2012-1 прогнозна игл. трупи05.06.2020.rar
Резултати: ПРОТОКОЛ.pdf ZAPOVED KLASIRANE 2012-1.doc