Електронни търгове за реализация на дървесина

Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
EТ00927 ДГС Царево 05.02.2020 11:00 ТП ДГС Царево / Обект №: 2010 Явен 71608.48 лв.
Документи: документация.rar
EТ00926 ДГС Царево 05.02.2020 10:00 ТП ДГС Царево / Обект №: 2009 Явен 78259.76 лв.
Документи: документация.rar
EТ00925 ДГС Царево 05.02.2020 09:30 ТП ДГС Царево / Обект №: 1912-13 Явен 422.80 лв.
Документи: ДОКУМЕНТАЦИЯ 1912-13.rar
EТ00924 ДГС Царево 05.02.2020 09:00 ТП ДГС Царево / Обект №: 1907-6 Явен 2809.80 лв.
Документи: ДОКУМЕНТАЦИЯ 1907-6.rar
EТ00923 ДГС Айтос 03.02.2020 12:00 ТП ДГС Айтос / Обект №: 196512 Таен 4756.00 лв.
Документи: Ел.търг с еднократно ценово предложение пакет 1965-12-дърв.от склад - 03.02.2020.rar
EТ00920 ДГС Н. Паничарево 03.02.2020 11:30 ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 20-2 Явен 72070.00 лв.
Документи: Явен сайт 20-2 ок.rar
EТ00922 ДЛС Граматиково 03.02.2020 11:00 ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 1 от 2001-1,2006-2,2007-1 Таен 76970.00 лв.
Документи: 1_Заповед за откриване на ТАЕН търг.doc 2_Тръжни условия.doc приложения.rar
EТ00919 ДГС Н. Паничарево 03.02.2020 10:30 ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 1909-14 Явен 1996.88 лв.
Документи: ЯВЕН добита д-на 1909-14 ок.rar
EТ00921 ДЛС Граматиково 03.02.2020 10:00 ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2006-1 Таен 50965.00 лв.
Документи: 1_Заповед за откриване на ТАЕН търг.doc 2_Тръжни условия.doc ПРИЛОЖЕНИЯ.rar
EТ00918 ДГС Н. Паничарево 03.02.2020 09:30 ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2019-1 Явен 30586.50 лв.
Документи: ЯВЕН добита д-на 2019-1 ок.rar
EТ00916 ДГС Сливен 31.01.2020 13:00 ТП ДГС Сливен / Обект №: 2019 Таен 23706.00 лв.
Документи: 1) Заповед за обявяване.pdf документация.rar
EТ00917 ДГС Айтос 31.01.2020 10:30 ТП ДГС Айтос / Обект №: 10 Явен 37135.00 лв.
Документи: Електронен търг с наддаване пакет 10- прогнозни - 31.01.2020.rar
EТ00915 ДГС Сливен 31.01.2020 10:00 ТП ДГС Сливен / Обект №: 2018 Таен 18301.00 лв.
Документи: документация.rar 1) Заповед за обявяване.pdf
EТ00906 ДГС Средец 28.01.2020 15:00 ТП ДГС Средец / Обект №: 2006-1 Таен 254484.00 лв.
Документи: документация за участие-обект №2006-1.rar
EТ00912 ДЛС Граматиково 28.01.2020 14:00 ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 1926-8 Таен 4795.50 лв.
Документи: 1_Заповед за откриване.doc 3_Тръжни условия.doc 4_Заявление за участие.doc 5_Проектодоговор добита.doc 6_Декларация 74-3 Наредбата.doc 8_Ценово предложение.docx
EТ00905 ДГС Средец 28.01.2020 13:30 ТП ДГС Средец / Обект №: 2005-1 Таен 161732.00 лв.
Документи: документация за участие- обект №2005-1.rar
EТ00911 ДЛС Граматиково 28.01.2020 11:30 ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 1926-7 Таен 7236.00 лв.
Документи: 1_Заповед за откриване.doc 3_Тръжни условия.doc 4_Заявление за участие.doc 5_Проектодоговор добита.doc 6_Декларация 74-3 Наредбата.doc 8_Ценово предложение.docx
EТ00910 ДЛС Граматиково 28.01.2020 09:30 ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 1925-6 Таен 22179.00 лв.
Документи: 1_Заповед за откриване.doc 3_Тръжни условия.doc 4_Заявление за участие.doc 5_Проектодоговор добита.doc 6_Декларация 74-3 Наредбата.doc 8_Ценово предложение.docx
EТ00909 ДЛС Граматиково 27.01.2020 13:00 ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 1925-5 Таен 900.00 лв.
Документи: 1_Заповед за откриване.doc 3_Тръжни условия.doc 4_Заявление за участие.doc 5_Проектодоговор добита.doc 6_Декларация 74-3 Наредбата.doc 8_Ценово предложение.docx
EТ00914 ДГС Айтос 27.01.2020 12:00 ТП ДГС Айтос / Обект №: 9 Таен 6122.00 лв.
Документи: Електронен търг с наддаване пакет 9- прогнозни - 27.01.2020.rar