Електронни търгове за реализация на дървесина

Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
EТ00942 ДГС Малко Търново 07.02.2020 13:00 ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 1906-4 Таен 3140.45 лв.
Документи: Документация ел. търг.rar
EТ00940 ДГС Малко Търново 07.02.2020 12:30 ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 1906-5, 1815-3, 1913-2 Таен 2291.40 лв.
Документи: Документация ел. търг.rar
EТ00939 ДГС Малко Търново 07.02.2020 12:00 ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 1906-3, 1815-2 Таен 3786.63 лв.
Документи: Документация ел. търг.rar
EТ00938 ДГС Малко Търново 07.02.2020 11:30 ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 1713-5, 1803-3, 1809-3, 1815-1 Таен 3395.15 лв.
Документи: Документация ел. търг.rar
EТ00937 ДГС Малко Търново 07.02.2020 11:00 ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 1911-5, 1907-5 Таен 25838.70 лв.
Документи: Документация ел. търг.rar
EТ00936 ДГС Малко Търново 07.02.2020 10:30 ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 1911-4, 1806-2, 1808-4, 1907-6 Таен 8629.60 лв.
Документи: Документация ел. търг.rar
EТ00935 ДГС Малко Търново 07.02.2020 10:00 ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 1911-3, 1907-4 Таен 41356.02 лв.
Документи: Документация ел. търг.rar График.pdf
EТ00933 ДЛС Граматиково 07.02.2020 09:30 ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2016-1 Таен 106315.00 лв.
Документи: 1_Заповед за откриване на ТАЕН търг.doc 2_Тръжни условия.doc 10_Ценово предложение.docx 3_Заявление за участие.doc 4_Проект на договор.doc 7_Декларации за липса на обстоятелства.doc 8_Декларация 74-5 Наредбата.doc
EТ00934 ДГС Малко Търново 07.02.2020 09:00 ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 1907-3, 1911-2, 1808-3 Таен 17381.81 лв.
Документи: Документация, ел. търг.rar График.pdf
EТ00932 ДГС Царево 06.02.2020 12:00 ТП ДГС Царево / Обект №: 2020 Явен 60215.88 лв.
Документи: документация.rar
EТ00931 ДГС Царево 06.02.2020 11:00 ТП ДГС Царево / Обект №: 2016 Явен 87849.23 лв.
Документи: документация.rar
EТ00930 ДГС Царево 06.02.2020 10:00 ТП ДГС Царево / Обект №: 2013 Явен 109094.17 лв.
Документи: документация.rar
EТ00929 ДГС Царево 06.02.2020 09:00 ТП ДГС Царево / Обект №: 2012 Явен 109592.77 лв.
Документи: документация.rar
EТ00928 ДГС Царево 05.02.2020 12:00 ТП ДГС Царево / Обект №: 2011 Явен 60422.44 лв.
Документи: документация.rar
EТ00927 ДГС Царево 05.02.2020 11:00 ТП ДГС Царево / Обект №: 2010 Явен 71608.48 лв.
Документи: документация.rar
EТ00926 ДГС Царево 05.02.2020 10:00 ТП ДГС Царево / Обект №: 2009 Явен 78259.76 лв.
Документи: документация.rar
EТ00925 ДГС Царево 05.02.2020 09:30 ТП ДГС Царево / Обект №: 1912-13 Явен 422.80 лв.
Документи: ДОКУМЕНТАЦИЯ 1912-13.rar
EТ00924 ДГС Царево 05.02.2020 09:00 ТП ДГС Царево / Обект №: 1907-6 Явен 2809.80 лв.
Документи: ДОКУМЕНТАЦИЯ 1907-6.rar
EТ00923 ДГС Айтос 03.02.2020 12:00 ТП ДГС Айтос / Обект №: 196512 Таен 4756.00 лв.
Документи: Ел.търг с еднократно ценово предложение пакет 1965-12-дърв.от склад - 03.02.2020.rar
EТ00920 ДГС Н. Паничарево 03.02.2020 11:30 ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 20-2 Явен 72070.00 лв.
Документи: Явен сайт 20-2 ок.rar