slide

Ценоразписи | ДГС Елхово

Одобрен ценоразпис за продажба на игл. дървесина в ТП ДГС Елхово
Файл
Добавен
19.01.2018 / ДГС Елхово
Одобрен ценоразпис за продажба на дървесина на ТП ДГС Елхово
Файл
Добавен
19.01.2018 / ДГС Елхово
Одобрени ценоразписи за продажба на иглолистна дървесина
Файл
Добавен
21.11.2017 / ДГС Елхово
Одобрен ценоразпис за продажба на дървесина
Файл
Добавен
17.01.2017 / ДГС Елхово
Ценоразпис на фиданките, произведени в горски разсадник "Трънково" през сезон 2016/2017г. в ТП ДГС "Елхово".
Файл
Добавен
17.11.2016 / ДГС Елхово
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ОТ СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС "ЕЛХОВО"
Файл
Добавен
30.08.2016 / ДГС Елхово