Ценоразписи

одобрен ценоразпис за продажба на дървесина
Файл
Добавен
09.01.2020 / ДГС Елхово
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА.
Файл
Добавен
25.11.2019 / ДГС Елхово
Одобрен ценоразпис за продажба на дървесина.
Файл
Добавен
02.10.2019 / ДГС Елхово
Ценоразпис за продажба на дървесина на територията на ТП ДГС Елхово.
Файл
Добавен
24.06.2019 / ДГС Елхово
Ценоразпис за продажба на дървесина в ТП ДГС Елхово.
Файл
Добавен
21.03.2019 / ДГС Елхово
Ценоразпис за продажба на дървесина на територията на ДГС Елхово
Файл
Добавен
18.01.2019 / ДГС Елхово
Одобрени ценоразписи за продажба на иглолистна дървесина на територията на ТП ДГС Елхово.
Файл
Добавен
03.01.2019 / ДГС Елхово
Ценоразпис топола
Файл
Добавен
11.12.2018 / ДГС Елхово
ценоразпис за продажба на иглолистна дървесина
Файл
Добавен
02.10.2018 / ДГС Елхово
Ценоразпис за продажба на дървесина в ТП ДГС Елхово.
Файл
Добавен
14.09.2018 / ДГС Елхово
Ценоразпис за продажба на дървесина в ТП ДГС Елхово за 2018г.
Файл
Добавен
07.02.2018 / ДГС Елхово
Одобрен ценоразпис за продажба на игл. дървесина в ТП ДГС Елхово
Файл
Добавен
19.01.2018 / ДГС Елхово
Одобрен ценоразпис за продажба на дървесина на ТП ДГС Елхово
Файл
Добавен
19.01.2018 / ДГС Елхово
Одобрени ценоразписи за продажба на иглолистна дървесина
Файл
Добавен
21.11.2017 / ДГС Елхово
Одобрен ценоразпис за продажба на дървесина
Файл
Добавен
17.01.2017 / ДГС Елхово
Ценоразпис на фиданките, произведени в горски разсадник "Трънково" през сезон 2016/2017г. в ТП ДГС "Елхово".
Файл
Добавен
17.11.2016 / ДГС Елхово
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ОТ СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС "ЕЛХОВО"
Файл
Добавен
30.08.2016 / ДГС Елхово