Процедури

Процедура № 815 на ДГС Елхово

Процедура № 815 на ДГС Елхово от 02.03.2017 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 02.03.2017
Втора дата 10.03.2017
Начална цена 1,656.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Събиране на оферти с обява
Предмет Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на работниците и служителите на ТП Държавно горско стопанство "Елхово"

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.