Електронни търгове за реализация на дървесина

Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
EТ00241 ДГС Карнобат 03.09.2018 10:30 Електронен търг за продажба на стояща дървесина корен обект 1823 Таен 30272.00 лв.
Документи: обект 1823 стояща на корен.zip
EТ00239 ДГС Стара река 31.08.2018 13:30 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обект 1821-E Таен 6582.00 лв.
Документи: 1821-Е КОРЕН.rar
EТ00240 ДГС Кости 31.08.2018 12:00 Продажба на действително добити количества дървесина - Обект № 2018-23 Явен 6356.30 лв.
Документи: 1_Заповед откриване ЕТЯН ДДД.pdf 2_Одобрен график от ЮИДП.pdf 3_Заявление за участие 2018-23.doc 4_Тръжни условия_2018-23.pdf 5_Проект на договор 2018-23.pdf 6_Декларация за съгласие с клаузите на проекто договора.docx 7_Декларация по 58 от Наредбата.doc 8_Декларация 74-5 Наредбата.doc 9_Протокол от оглед 2018-23.doc
EТ00238 ДГС Стара река 31.08.2018 10:30 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обект 1820-E Таен 10990.00 лв.
Документи: 1820-E - КОРЕН.rar
EТ00237 ДГС Стара река 31.08.2018 09:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обект 1819-E Таен 48375.00 лв.
Документи: 1819-E - КОРЕН.rar
EТ00236 ДГС Бургас 28.08.2018 13:30 ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на добита дървесина от Обект № 1801-35 Таен 9748.68 лв.
Документи: ел. търг 1801-35.rar
EТ00234 ДГС Хасково 28.08.2018 10:30 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад от обект 1820-1. Таен 79716.00 лв.
Документи: Документация таен ЕТ прогнозни 1820-1.rar
EТ00235 ДГС Н. Паничарево 24.08.2018 09:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТАЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на добита дървесина, находяща се на територията на ТП „ДГС Ново Паничарево“№1810-17 Таен 26807.10 лв.
Документи: ел търг 1810-17.rar
EТ00233 ДГС Царево 23.08.2018 13:30 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА Обект № 1816 - 5; Таен 1039.55 лв.
Документи: документация 1816-5.rar
EТ00232 ДГС Царево 23.08.2018 12:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА Обект № 1813 - 18; Таен 12995.95 лв.
Документи: документация 1813-18.rar
EТ00231 ДГС Царево 23.08.2018 10:30 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА Обект № 1809 - 6; Таен 1359.00 лв.
Документи: документация 1809-6.rar
EТ00230 ДГС Царево 23.08.2018 09:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА Обект № 1805 - 5; Таен 1579.30 лв.
Документи: документация 1805-5.rar
EТ00227 ДГС Айтос 22.08.2018 12:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на добита сертифицирана дървесина, находяща се на временен склад на територията на ТП „ДГС Айтос“ Таен 3015.30 лв.
Документи: Document (1).pdf Декларация по чл. 18,ал.3 За ЮЛ.docx Декларация по чл. 74, ал. 5 Нар..docx Заповед - заличен подпис на директора.docx Заявление.docx проект на договор.doc Условия.docx Ценово Предложение.docx
Процедура № EТ00225 е прекратена!
EТ00225 ДГС Айтос 22.08.2018 12:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на добита сертифицирана дървесина, находяща се на временен склад на територията на ТП „ДГС Айтос“ Таен 3015.30 лв.
Документи: Document (1).pdf Декларация по чл. 18,ал.3 За ЮЛ.docx Декларация по чл. 74, ал. 5 Нар..docx Заповед - заличен подпис на директора.docx Заявление.docx проект на договор.doc Условия.docx Ценово Предложение.docx
EТ00223 ДГС Айтос 22.08.2018 10:30 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на добита сертифицирана дървесина, находяща се на временен склад на територията на ТП „ДГС Айтос“ Таен 3450.80 лв.
Документи: Document (1).pdf Декларация по чл. 18,ал.3 За ЮЛ.docx Декларация по чл. 74, ал. 5 Нар..docx Заповед - заличен подпис на директора.docx Заявление.docx проект на договор.doc Ценово Предложение.docx Условия.docx
EТ00220 ДГС Стара Загора 21.08.2018 13:30 продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект №185148 Таен 44584.00 лв.
Документи: Документация_148.rar
EТ00229 ДГС Сливен 21.08.2018 10:30 Предварителна продажба на местни търговци на прогнозни количества стояща дървесина на корен Явен 39701.00 лв.
Документи: Заповед за обявяв. ПО 06 166.pdf 2) условия за провеждане на явен търг.doc 3) заявление за участие.doc 4) ДЕКЛАРАЦИЯ.doc 5)деклар.дейности.doc 7) Декларация 74-5 Наредбата.doc 8) протокол-оглед.doc 9) проекто - договор.doc
EТ00228 ДГС Карнобат 17.08.2018 15:00 Търг с тайно наддаване за продажба на добита от склад Обект 11813-1 Таен 19847.52 лв.
Документи: елтърг 11813-1.zip
Резултати: резултати 18113-1.zip
Процедура № EТ00221 е прекратена!
EТ00221 ДЛС Мазалат 17.08.2018 13:30 търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен Обект № 1871 Таен 27895.00 лв.
Документи:
Резултати: електронен търг 1871.rar
EТ00224 ДГС Карнобат 17.08.2018 12:00 Търг с тайно наддаване за продажба на добита от склад Обект 11816-1 Таен 32052.50 лв.
Документи: 11816-1 таен търг.zip
Резултати: резултати 11816-1.zip