Електронни търгове за реализация на дървесина

Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
EТ00674 ДГС Айтос 09.09.2019 15:30 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С ЕДНОКРАТНО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за продажба на количества дървесина, добита на временни складове на територията на ТП ДГС Айтос Таен 6812.68 лв.
Документи: Електронен търг с еднократно ценово-за 09.09.2019-1910-02. 1953-04.rar
EТ00672 ДГС Айтос 29.08.2019 11:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С ЕДНОКРАТНО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за продажба на количества дървесина, добита на временни складове на територията на ТП ДГС Айтос Таен 10529.55 лв.
Документи: Електронен търг с еднократно ценово-за 23.08.2019 -1947-10.rar
EТ00673 ДГС Айтос 29.08.2019 09:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С ЕДНОКРАТНО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за продажба на количества дървесина, добита на временни складове на територията на ТП ДГС Айтос Таен 13617.81 лв.
Документи: Електронен търг с еднократно ценово-за 23.08.2019 -1917-05.rar
EТ00671 ДЛС Несебър 27.08.2019 10:30 Продажба на трупи, бл., Пакет № 1902-1 Таен 53829.00 лв.
Документи: Условия.docx Ценово Предложение.docx Декларация по чл. 18, т. 3 ФЛ.docx Декларация по чл. 18,ал.3 За ЮЛ.docx Проекто-договор.docx Заявление.docx Заповед търг 1.docx
EТ00670 ДГС Нова Загора 21.08.2019 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина в обект №1901-В Явен 49572.00 лв.
Документи: Заповед 1901-В.pdf Документация 1901-В.rar Одобрен график обект 1901-заличено.jpg
Процедура № EТ00669 е прекратена!
EТ00669 ДГС Айтос 20.08.2019 13:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С ЕДНОКРАТНО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за продажба на количества дървесина, добита на временни складове на територията на ТП ДГС Айтос Таен 15592.20 лв.
Документи: Електронен търг с еднократно ценово-за 20.08.2019 - 1954-06; 1955-05.rar Протокол ET00669
Резултати: Заповед РД 10-242.pdf
EТ00668 ДГС Айтос 20.08.2019 10:30 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С ЕДНОКРАТНО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за продажба на количества дървесина, добита на временни складове на територията на ТП ДГС Айтос Таен 22396.00 лв.
Документи: Електронен търг с еднократно ценово-за 20.08.2019-1954-05; 1955-04.rar Протокол ET00668
Резултати: Заповед РД 10-243.pdf
EТ00667 ДГС Карнобат 15.08.2019 11:30 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ за продажба на добита дървесина от Обект 1920-2 Явен 34452.50 лв.
Документи: 1920-2.7z протокол 1920-2.PDF заповед 1920-2.PDF протокол 35,5 -1920-2.pdf договор 1920-2.pdf
EТ00664 ДГС Бургас 13.08.2019 11:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ за продажба на добита дървесина от Обект № 1902-219 Явен 20399.92 лв.
Документи: Документация 1902-21.rar Протокол ET00664.pdf
EТ00666 ДГС Кости 13.08.2019 10:00 Продажба на действително добити количества дървесина - Обект № 2019-30 Таен 9189.20 лв.
Документи: Документация 2019-30.rar Заповед комисия 2019-30.pdf Протокол комисия 2019-30.pdf
Резултати: Заповед изпълнител 2019-30.pdf
EТ00660 ДГС Стара Загора 12.08.2019 13:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 195147 Явен 36551.00 лв.
Документи: Документация 195147.rar Protokol 195147.pdf
Резултати: Заповед купувач 195147.pdf
EТ00659 ДГС Стара Загора 12.08.2019 11:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 195146 Явен 31817.00 лв.
Документи: Документация 195146.rar Protokol 195146.pdf
Резултати: Заповед купувач 195146.pdf
EТ00658 ДГС Стара Загора 12.08.2019 10:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 195145 Явен 48305.00 лв.
Документи: Документация 195145.rar Protokol 195145.pdf
Резултати: Заповед купувач 195145.pdf
Последно потвърдена цена 48788.05 лв 12.08.2019 10:03:11
EТ00657 ДГС Стара Загора 12.08.2019 09:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 195144 Явен 39613.00 лв.
Документи: Документация 195144.rar Protokol 195144.pdf
Резултати: Заповед купувач 195144.pdf
Процедура № EТ00662 е прекратена!
EТ00662 ДЛС Несебър 08.08.2019 10:30 Продажба на трупи, бл., Пакет № 1902-1 Таен 59729.40 лв.
Документи: Заповед търг 1.docx Условия.docx Проекто-договор.docx Ценово Предложение.docx Декларация по чл. 18, т. 3 ФЛ.docx Декларация по чл. 18,ал.3 За ЮЛ.docx
Резултати: ЗД-03-52.pdf
EТ00656 ДГС Стара Загора 07.08.2019 10:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 195143 Явен 15796.00 лв.
Документи: Документация 195143.rar Protokol 143.pdf
Резултати: Заповед купувач 195143.pdf
Процедура № EТ00661 е прекратена!
EТ00661 ДГС Айтос 06.08.2019 10:30 Електронен конкурс за "Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 1964 от отдели/подотдели: 84-а,в,г на територията на ТП ДГС Айтос, общо количество 701 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Айтос”, Явен 25764.00 лв.
Документи: Elektronen Konkurs-Na koren -Ob.1964-2019.rar Протокол ET00661
Резултати: zapoved prekrat..docx
Процедура № EТ00654 е прекратена!
EТ00654 ДГС Айтос 05.08.2019 10:30 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ за продажба на количества дървесина, добита на временни складове на територията на ТП ДГС Айтос Явен 18212.63 лв.
Документи: Електронен търг с наддаване за 05.08.2019-пакет 1917-03.rar Протокол ET00654(1) zapoved - PREKRAT..docx Протокол ET00654(1) zapoved - PREKRAT..docx Електронен търг с наддаване за 05.08.2019-ПРЕКРАТЯВАНЕ.rar
Резултати: zapoved - PREKRAT..docx
EТ00655 ДГС Казанлък 05.08.2019 09:30 ТП ДГС Казанлък / Обект №: 192130 Таен 87819.00 лв.
Документи: Документация.zip Протокол комисия - об. 192130.pdf Заповед прекратяване - об. 192130.pdf
Процедура № EТ00653 е прекратена!
EТ00653 ДГС Айтос 31.07.2019 10:30 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ за продажба на количества дървесина, добита на временни складове на територията на ТП ДГС Айтос Явен 34262.92 лв.
Документи: Електронен търг с наддаване за 31.07.2019-пакет 1954-04.rar
Резултати: Заповед прекратяване.pdf Протокол комисия.pdf